IPv4: 192.168.0.1 הוא לשימוש פרטי IP.

192.168.0.1 בדרך כלל משמש לשער החיצוני של הרשת הפנימית. פעמים רבות מדובר בנתב אלחוטי Wifi או במתג עם פונקציית ניתוב. אם ברצונך להתחבר לממשק מנהל האינטרנט שלה, אנא לחץ על http://192.168.0.1 כדי להזין, אם יש לך בעיות בהתחברות או שאתה רוצה פרטים טכניים נוספים, אנא ראה את ההקדמה כלהלן.

תוכן

192.168.0.1 נתב ברירת מחדל של שם משתמש וסיסמא

💡:להלן השימוש בכתובת IP:192.168.0.1 כשם המשתמש והסיסמה המוגדרים כברירת מחדל של הנתב כ- IP השער.

מותג ברירת מחדל שם משתמש ברירת מחדל סיסמה שיעור שימוש
Cisco [none] [none] 16.67%
admin [none] 66.67%
- - 16.67%
D-link [none] [none] 4.4%
- - 36.9%
Admin [none] 15.51%
user [none] 0.21%
[none] year2000 0.21%
[none] admin 0.84%
admin - 0.63%
- admin 31.66%
admin password 0.84%
admin admin 8.39%
(blank) admin 0.21%
'blank'' Admin 0.21%
Linksys admin - 57.14%
[none] admin 14.29%
admin admin 14.29%
comcast 1234 14.29%
Netgear admin password 89.66%
- - 0.86%
admin 1234 4.31%
[none] [none] 0.86%
[none] 1234 3.45%
superuser password 0.86%
3Com - - 100%
Aceex admin admin 100%
Actiontec 'randomly generated'' admin 6.67%
- - 80%
admin admin 6.67%
admin password 6.67%
AmbiCom admin admin 100%
Anker admin admin 100%
Arris admin password 91.67%
- password 8.33%
עוד

מה יכול 192.168.0.1 לעשות?

192.168.0.1 כתובת ה- IP היא שער ברירת המחדל עבור רוב הנתבים האלחוטיים או מודמי ADSL.

הנתב יכול להשתמש במספר כתובות IP ככתובת ההתחברות, אך 192.168.0.1 היא אחת מהכתובות הנפוצות. יש לציין שכתובת ברירת המחדל של גישת ה- IP שונה עבור מותגים שונים של נתבים, ולרוב משתמשים רשאים לשנות את כתובת ברירת המחדל. לכן, אנא עיין בכתובת הגישה הספציפית. יש להוסיף כי יציאת ברירת המחדל היא בדרך כלל 80, כך שהיציאה מושמטת מכתובת הגישה (הכתובת השלמה היא http://192.168.0.1:80 ). אם ערך היציאה משתנה, יש לכתוב אותו לחלוטין, לדוגמה, http://192.168.0.1:8080.

כדי לנהל את הנתב שלך, מלא 192.168.0.1 בסרגל הכתובות של הדפדפן. לאחר כניסה בהצלחה לפאנל ניהול הנתבים, באפשרותך להתאים ולהגדיר את האפשרויות הבאות: IP Qos, DNS, proxy, LAN, WAN, ניהול רשת, אפשרויות אבטחה, הגדרות WLAN, לקוחות PPPOE, MAC, WPS, DSL ו- DHCP .

IP:192.168.0.1 טבלת משמעות סמל / תמונה 🔝 חזרה לראש הדף

כיצד להתחבר לכתובת IP 192.168.0.1 של?

עשה כך:

1. הזן ידנית את http://192.168.0.1 בסרגל הכתובות של הדפדפן שלך. " אם 192.168.0.1 אינה כתובת ה- IP של הנתב שלך, אנא בדוק את כתובת ניהול הנתב שלך במדריך או בנתב ואת שם המשתמש והסיסמה המוגדרים כברירת מחדל בגב הנתב (ראה [איור 1] )

2. הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך כדי להיכנס לנתב שלך. בדרך כלל שם המשתמש והסיסמה המוגדרים כברירת מחדל הם שניהם מנהל.

3. אם שינית את שם המשתמש והסיסמה שלך ואינך זוכר את שם המשתמש והסיסמה שלך, אנא עקוב אחר כיצד לאפס את שם המשתמש והסיסמה של הנתב? בצע פעולת איפוס נתב.

IP:https://en.ipshu.com/sites/default/files/pictures/192.1.jpg [איור 1]

❕ הערה : אם אינך יכול להתחבר לממשק הנתב באמצעות 192.168.0.1, אנא נסה כתובת אחרת, כגון: 192.168.0.1 או 10.0.0.1. לפרטים, עיין במדריך של הנתב או בתיאור בגב הנתב.

לקבלת השיטה המלאה למציאת כתובת ה- IP של הנתב, עיין בשאלות ותשובות: כיצד למצוא את כתובת ה- IP של הנתב?

🔝 חזרה לראש הדף

כיצד לאפס את שם המשתמש והסיסמה של הנתב?

עשה כך:

אם תשכח את סיסמת הכניסה שלך, תצטרך לאפס את הנתב האלחוטי או את מודם ADSL. אתה יכול למצוא את סיסמת ברירת המחדל של הנתב באמצעות השיטה לעיל. אם אתה עדיין לא מוצא אותו, אתה יכול לאפס את הנתב. לנתב כפתור איפוס מוסתר. כאשר המכשיר פועל, תוכלו ללחוץ בעדינות על כפתור האיפוס בנתב למשך יותר מעשר שניות בעזרת קיסם שיניים. ואז שחרר את הכפתור כדי לשחזר את ההתקן לתצורת היצרן והפעל מחדש באופן אוטומטי. (ראה [איור 2] ).

IP:https://en.ipshu.com/sites/default/files/pictures/192.2.jpg [איור 2]

דוגמא גרפית לחיבור נתב נכון

IP:https://en.ipshu.com/sites/default/files/pictures/192.3.jpg [איור 3]

לקבלת השיטה המלאה בכניסה לממשק ניהול הנתבים, עיין בשאלות ותשובות: כיצד להתחבר לממשק הנתב.

🔝 חזרה לראש הדף

מה אם אני לא יכול לפתוח את ממשק ניהול הנתב?

הזן http://192.168.0.1 בדפדפן כדי להציג כי לא ניתן לפתוח את דף האינטרנט. כאשר לא ניתן לפתוח את ממשק הכניסה לנתב, מוצגת הדמות הבאה (ראה [איור 4] )

IP:https://en.ipshu.com/sites/default/files/pictures/192.4.jpg [איור 4]

עשה כך:

1. אנא וודא שהנתב והמחשב מחוברים כראוי ויציאת LAN של הנתב מופעלת והמחוון המתאים דולק על פי [איור 3]

2. הגדר את ה- IP של המחשב כדי לקבל אותו באופן אוטומטי

3. בדוק אם הכתובת שהזנת בדפדפן היא כתובת ניהול הנתב (לפי [איור 1] )

4. בדוק אם יציאת הנתב משתנה: אם ניהול מרחוק מופעל בנתב ויציאת הניהול של הנתב שונתה, עליך להתחבר כ http://ניהול IP: nn, nn הוא מספר היציאה שהשתנה , כגון: http://192.168.0.1:8080 .

5. בדוק אם הדפדפן מוגדר למצב ה- proxy. אם הדפדפן מוגדר כברירת מחדל לחיוג האוטומטי או לשרת שרת ה- proxy, הוא לא יצליח להתחבר לממשק הניהול.

6. כריכת כתובות IP ו- MAC כפויות מופעלת על הנתב. אם זה לא מוגדר כהלכה, הוא לא יצליח להתחבר לממשק הניהול. אם תשכח את ה- IP או את היציאה לניהול הנתב, מומלץ לאפס את הנתב להגדרות היצרן (לפי [איור 2] ).

🔝 חזרה לראש הדף

כיצד לשנות את סיסמת WIFI ואת שם הרשת האלחוטית?

הסיבה לשינוי: לא בטוחה, למנוע חסימות, לא קל לזכור וכו '.

הפעולה היא כדלקמן: (ראה [איור 5] )

1. היכנס ללוח הבקרה של הנתב (פתח דפדפן במחשב המחובר לנתב והזן את כתובת הניהול של הנתב)

2. שנה את שם הרשת האלחוטית

להלן משתמש בנתב Netgear כדוגמה: באפשרותך להציג או לשנות את ההגדרות בהגדרות הניתוב-> הגדרות אלחוטיות, הפעולה היא כדלקמן

IP:https://en.ipshu.com/sites/default/files/pictures/192.5.jpg [איור 5] 🔝 חזרה לראש הדף

כיצד לשנות את כתובת ה- IP של נתב ההתחברות?

כתובת הכניסה המוגדרת כברירת מחדל מוגדרת מראש על ידי הנתב שלך, כך שתהיה לך כתובת IP או שם תחום להתחברות כשאתה מקבל נתב חדש. אולם משתמשים יכולים לשנות זאת בעצמם, מה שיכול למנוע ביעילות אחרים להתמודד עם מידע הנתב שלך.

הפעולה היא כדלקמן: (ראה [איור 6] )

1. היכנס ללוח ניהול הנתבים, הכתובת היא 192.168.0.1 או 192.168.0.1 ("admin / admin" הוא שם המשתמש והסיסמה)

2. עבור אל הגדרות מתקדמות-יציאת LAN. הגדרות ה- IP של יציאת LAN מוגדרות כברירת מחדל לאוטומטיות (מומלץ) וניתן לשנות אותן ידנית.

3. שנה את כתובת ה- IP של יציאת LAN ל- IP הרצוי לך. לדוגמה, שנה אותו ל- 192.168.2.1 או 192.168.3.1

IP:https://en.ipshu.com/sites/default/files/pictures/192.6.jpg [איור 6]

4. לאחר השמירה, הפעל מחדש את הנתב והתחבר לנתב עם הכתובת החדשה

💡 טיפ : אם נתקלתם בבעיות במהלך תהליך זה, תוכלו להחזיר את הנתב להגדרות היצרן כך שכל ההגדרות המותאמות אישית ישוחזרו למצב המקורי.

🔝 חזרה לראש הדף

אם אתה נתקל בכשל רשת עם כתובת ה- IP 192.168.0.1, וההגדרה של הנתב קשה עבורך, או שהבעיה שאתה נתקל בה אינה דורשת הגדרת נתב, תוכל להציג את הפתרונות הפשוטים שהכנו בשבילך:

🔝 חזרה לראש הדף

כתובת ה- IP 192.168.0.1 שייכת למקטע ה- IP 192.168.0.0/16 בפורמט CIDR. ה- IP המתחיל וה- IP המסתיים הם 192.168.0.0–192.168.255.255. לקטע כתובות IP זה יש סך הכל 65,536 כתובות IP, ההיקף הוא רשת פרטית, משמש לתקשורת מקומית בתוך רשת פרטית.

שגיאה פורמט: 192.168.0.l, 168.192.0.1, 1.0.192.168, 1.0.168.192, 192.168|0.1, 192.168 0.1, 192.168.l.0.1, 192.168.01, 192.168.1.0.1. 192.168.l.l,192.168.l.1,192.168.1.l

🌐 IPv4 מיקום

IP כתובת: 192.168.0.1
ספק שירותי אינטרנט  ?  : Private IP Address LAN
סוג השימוש  ?  : RSV (שמורות) 🈯
קישורים: http://192.168.0.1 / https://192.168.0.1
מי זה מידע: מי זה 192.168.0.1
Ping מְהִירוּת: Ping 192.168.0.1 (מתן 10 שניות לאחר ההגשה.)
Google חיפוש: 192.168.0.1
עוד: 192.168.0.1 לפרט, 192.168.0.1 מי זה

מהירות אינטרנט

מהירות אינטרנט | ipshu.com 0 50 100 150 200 250 300 4G - הורדה(Mb/s): 28.15 5G - הורדה(Mb/s): 263.4 פס רחב - הורדה(Mb/s): 137.28 4G - העלאה(Mb/s): 16.25 5G - העלאה(Mb/s): 43.4 פס רחב - העלאה(Mb/s): 56.23 4G 5G פס רחב העלאה(Mb/s) העלאה הורדה(Mb/s) הורדה

🌐 עוד מידע

כתובת IP 192.168.0.1 פרטית יכולה גם להיקרא IP IP, IP IP פנימי, IP רשת פרטית. IP פרטית לא יכול להיות מחובר ישירות לאינטרנט, אתה צריך להשתמש תרגום כתובת (כתובת רשת 192.168.0.1 מתרגם, NAT) או שרת proxy כדי להתחבר לאינטרנט הציבורי.

בהשוואה לכתובת IP הציבורית, ה- IP 192.168.0.1 הפרטי הוא ללא תשלום, ומשאב כתובת ה- IP נשמר, והוא מתאים לשימוש ברשת המקומית. IP פרטית לא ניתן לגשת ישירות על ידי האינטרנט, ולכן הוא בטוח יותר מאשר כתובת ה- IP הציבורית. IP פרטית משמש לעתים קרובות בבית, בית הספר 192.168.0.1 וארגונים LANs.

התקנים ב- LAN (לדוגמה: מחשבים, טלפונים ניידים, טלוויזיות אינטרנט וכו ') משתמשים כולם ב- IP הפרטי ומתחברים לרשת החיצונית באמצעות נתבים. הנתב יש גם IP רשת פנימית IP חיצוני לרשת, הפועל כגשר ביניים. באפשרותך לגשת לממשק הניהול של הנתב דרך כתובת האינטראנט כדי ליצור הגדרות קשורות. לפרטים, עיין במדריך למשתמש של נתבים שונים.

שולחן עבודה מול נייד מול טאבלט נתח שוק

שולחן עבודה מול נייד מול טאבלט נתח שוק | ipshu.com Tablet: 2.91% Desktop: 42.63% Mobile: 54.46% Tablet: 2.91% TabletTablet: 2.91% Desktop: 42.63% DesktopDesktop: 42.63% Mobile: 54.46% MobileMobile: 54.46%
IPv4: 192.168.0.1 Network Class, Net ID, Host ID

שפות