נתונים סטטיסטיים של משתמשים

הנה הנתונים הסטטיסטיים של המשתמשים, אם אתה רוצה לראות את הנתונים הגלובליים, אתה יכול להסתכל ברשימת הנתונים הגדולים

מדינה / אזור

מדינה / אזור

מדינה / אזור | ipshu.com סין: 47.00% יפן: 5.00% קוריאה הדרומית: 3.00% גרמניה: 3.00% רוסיה: 3.00% סין: 47.00% יפן: 5.00% קוריאה הדרומית: 3.00% גרמניה: 3.00% רוסיה: 3.00% סין יפן קוריאה הדרומית גרמניה רוסיה 47.00% 5.00% 3.00% 3.00% 3.00%

מין משתמשים

מין משתמשים | ipshu.com נְקֵבָה: 33.00% זָכָר: 67.00% נְקֵבָה: 33.00% נְקֵבָהנְקֵבָה: 33.00% זָכָר: 67.00% זָכָרזָכָר: 67.00%

סוגר גיל משתמשים

סוגר גיל משתמשים | ipshu.com 18-24: 29.00% 25-34: 28.00% 35-44: 19.00% 45-54: 12.00% 55-64: 7.00% 18-24: 29.00% 25-34: 28.00% 35-44: 19.00% 45-54: 12.00% 55-64: 7.00% 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 29.00% 28.00% 19.00% 12.00% 7.00%

שפה

שפה | ipshu.com סינית מפושטת: 47.00% אנגלית: 12.00% יפנית: 5.00% סינית מסורתית: 4.00% רוסית: 4.00% סינית מפושטת: 47.00% אנגלית: 12.00% יפנית: 5.00% סינית מסורתית: 4.00% רוסית: 4.00% סינית מפושטת אנגלית יפנית סינית מסורתית רוסית 47.00% 12.00% 5.00% 4.00% 4.00%

דפדפן

דפדפן | ipshu.com Chrome: 46.00% Edge: 25.00% Safari: 11.00% Android Webview: 6.00% Firefox: 3.00% Chrome: 46.00% Edge: 25.00% Safari: 11.00% Android Webview: 6.00% Firefox: 3.00% Chrome Edge Safari Android Webview Firefox 46.00% 25.00% 11.00% 6.00% 3.00%

רזולוציית מסך

רזולוציית מסך | ipshu.com 1024x768: 64.00% 1200x1366: 8.00% 1024x1366: 3.00% 1093x615: 2.00% 1098x618: 1.00% 1024x768: 64.00% 1200x1366: 8.00% 1024x1366: 3.00% 1093x615: 2.00% 1098x618: 1.00% 1024x768 1200x1366 1024x1366 1093x615 1098x618 64.00% 8.00% 3.00% 2.00% 1.00%

מיתוג מכשירים ניידים

מיתוג מכשירים ניידים | ipshu.com Apple: 28.00% Huawei: 14.00% Samsung: 13.00% Xiaomi: 10.00% OPPO: 10.00% Apple: 28.00% Huawei: 14.00% Samsung: 13.00% Xiaomi: 10.00% OPPO: 10.00% Apple Huawei Samsung Xiaomi OPPO 28.00% 14.00% 13.00% 10.00% 10.00%

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה | ipshu.com Windows: 48.00% Android: 35.00% iOS: 14.00% Macintosh: 2.00% Linux: 1.00% Windows: 48.00% Android: 35.00% iOS: 14.00% Macintosh: 2.00% Linux: 1.00% Windows Android iOS Macintosh Linux 48.00% 35.00% 14.00% 2.00% 1.00%

קטגוריית מכשירים

קטגוריית מכשירים | ipshu.com לוּחַ: 1.00% נייד: 48.00% שולחן עבודה: 51.00% לוּחַ: 1.00% לוּחַלוּחַ: 1.00% נייד: 48.00% ניידנייד: 48.00% שולחן עבודה: 51.00% שולחן עבודהשולחן עבודה: 51.00%

📚 תגובה

שפות